Маркова - Рихтер Надежда Анисиновна

(2.08.1927 - 15.03.2003)

About